‘Marie Curie-beurs’ en ERC PoC-beurs voor Miguel Aleman Garcia en Maarten Merkx

Dr. Miguel Aleman Garcia heeft een persoonlijke ‘Marie Curie-beurs’ binnengehaald uit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Prof. Maarten Merkx ontving recent een ERC Proof of Concept beurs. 

‘Marie Curie-beurs’ voor Miguel Aleman Garcia

In het project ‘Grip op interactie van eiwitten’ van dr. Miguel Aleman Garcia staat de bouw van geavanceerde supramoleculaire structuren centraal. Miguel gaat schijfvormige moleculen combineren tot lange draden om hier vervolgens eiwitten en stukjes DNA en RNA aan te koppelen. Hiermee zal hij proberen de activiteit van bepaalde eiwitten te beïnvloeden. Doel is om de complexe wisselwerking tussen eiwitten in onze cellen bloot te leggen, in de hoop meer begrip te krijgen van het ontstaan van ziekten. Miguel Aleman Garcia werkt als postdoc in de onderzoeksgroep Chemical Biology van Prof. Luc Brunsveld. 

De ‘Marie Curie-beurs’ bedraagt bijna 166.000 euro per persoon voor twee jaar. Dit jaar zijn drie beurzen toegekend op de TU/e. Officieel vallen de beurzen onder de zogenoemde Marie Sk?odowska-Curie actions (SKCA) van Horizon 2020, het huidige subsidieprogramma van de Europese Commissie. 

ERC Proof of Concept beurs voor Maarten Merkx

Prof. Maarten Merkx heeft recent een ERC Proof of Concept beurs ontvangen om zijn onderzoekslijn naar het gebruik van licht-producerende eiwitten voor point-of-care diagnostiek verder uit te bereiden. Hij richt zich hierbij op het monitoren van therapeutische antilichamen met het gebruik van een camera van een smartphone. Om de volgende stap richting de kliniek en commerciële vertaling te zetten, zal de onderzoeksgroep een prototype point-of-care test ontwikkelen en valideren.