Onderzoeksprofiel

Onderzoekers van de faculteit Biomedische Technologie combineren fundamentele wetenschap (hoe werkt het) met engineering (hoe toe te passen). Ze onderzoeken en ontwikkelen technologische principes met als doel de pathofysiologie van ziektes te ontrafelen en om diagnostiek, medische ingrepen en behandeling te verbeteren.

Het onderzoek omvat veertien onderzoeksgroepen geordend in drie clusters:

 • Regenerative Engineering & Materials
 • Chemical Biology
 • Biomedical Imaging & Modelling

Interdisciplinair onderzoek

Naast de specialismes van elke groep is er veel interdisciplinair onderzoek tussen de groepen. Bijvoorbeeld binnen deze drie thema's:

 1. Regenerative Medicine
  Het thema Regenerative Medicine (regeneratieve geneeskunde) omvat weefselkweek, stamcel therapie, medische apparatuur en andere technieken om beschadigd of ziek weefsel en organen te repareren.
   
 2. Molecular Imaging
  In het thema Molecular Imaging (moleculaire beeldvorming) zijn de disciplines moleculaire biolgie en in vivo imaging verenigd om specifieke biomarkers te ontwerpen, fabriceren en gebruiken voor:
  • visualisatie van celfuntionaliteit en moleculaire processen in levende organismen zonder deze te verstoren,
  • zowel vroege detectie en behandeling van ziektes als farmaceutische ontwikkelingen.
  Biomarkers spelen een belangrijke rol in de diagnose van kanker en van neurologische en cardiovasculaire ziektes. Bovendien, wordt er gewerkt aan het verbeteren van de resolutie en gevoeligheid van beeldvormingstechnieken.
   
 3. Systems Biology
  Het thema Systems Biology (systeembiologie) heeft als doel om een verschuiving te bewerkstelligen van het 'beschrijven' van levensprocessen naar het 'begrijpen' ervan en deze processen vast te leggen in getoetste voorspellende modellen. Uiteindelijk willen we deze processen ook 'kunnen 'be├»nvloeden' en 'onder controle krijgen'. Binnen dit thema vallen alle niveaus; van moleculen tot organen en mensen zoals beschreven door het transcriptoom, het proteoom, het metaboloom en het fysioom.