Major Medische Wetenschappen en Technologie

De major Medische Wetenschappen en Technologie is één van de twee majoren die de faculteit Biomedische Technologie aanbiedt binnen het Bachelor College.

Biomedisch onderzoek

De major Medische Wetenschappen en Technologie leidt je op tot biomedisch onderzoeker. Zo leer je onderzoek doen waardoor we ziektes beter kunnen behandelen, eerder kunnen opsporen of zelfs kunnen voorkomen. Omdat technologie in deze medische wereld onmisbaar is, krijg je daarnaast een sterke basis in technische vakken als wiskunde en natuurkunde.

Opleiding

Medische Wetenschappen en Technologie is een major die formeel onderdeel is van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Na afronding van deze major ontvang je het diploma van de bacheloropleiding Biomedische Technologie.

De bacheloropleiding Biomedische Technologie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.