Life Sciences and Engineering graduate program

Het graduate program Life Sciences and Engineering is een belangrijk onderdeel van de faculteit Biomedische Technologie, een discipline die steeds belangrijker wordt. Technologische innovaties zijn een essentieel onderdeel geworden van de moderne gezondheidszorg en patiëntenzorg. Daarom is er, voor zowel de industrie als de gezondheidszorg, een groeiende vraag naar mensen die om kunnen gaan met hedendaagse steeds ingewikkelder wordende biomedische problemen.

De biomedisch ingenieur specialiseert zich in het oplossen van technologische problemen waarvoor kennis van het functioneren van het menselijk lichaam onontbeerlijk is. Daarom heeft deze ingenieur naast ingenieursvaardigheden en kennis ook een uitgebreide medische en biologische kennis nodig.

Het onderzoek binnen de faculteit Biomedische Technologie richt zich op drie thema's: Chemical Biology, Biomedical Imaging and Modelling en Biomechanics & Tissue Engineering. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen voor klinische problemen op het gebied van preventie, diagnose en behandeling in de gezondheidszorg.

Binnen het Life Sciences and Engineering graduate program van de TU/e Graduate School, zijn de volgende programma's beschikbaar: 

Masteropleidingen

Ontwerpersopleidingen