(Bio)medisch ingenieurs in de gezondheidszorg

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven verzorgt tweejarige post-master opleidingen voor technologie professionals in de zorg:

en verleent ondersteuning bij de opleiding van klinisch fysici, ondermeer op het vlak van projectbegeleiding en coaching. 

Verder verzorgt SMPE/e post-master cursussen, speciaal voor deze doelgroep en andere professionals die werkzaam zijn in de zorg. Meer informatie vind u bij SMPE/e.

Overige post-master opleidiingen die mogelijk interessant zijn voor afgestudeerde (bio)medisch ingenieurs zijn te vinden bij het TU/e Graduate School, ontwerpersopleidingen.