Studieverenigingen

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging. Dat is een club voor en door studenten met als doel het voor elkaar zo aangenaam en leerzaam mogelijk te maken. Zo organiseert de vereniging excursies en buitenlandse studiereizen, vaak in samenwerking met de faculteit.