Student- en studiebegeleiding

Studeren vereist veel zelfstandigheid met betrekking tot plannen en discipline. Het kost veel tijd en een universiteit is anders het vwo. Tentamenstof is soms moeilijk te begrijpen. Vragen op tentamens zijn anders dan je verwacht had, of het studeren lukt gewoon niet. Tijdens je studie moet je regelmatig samenwerken met anderen. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Coaching
Ervaren coaches van de TU/e staan je van het begin tot het einde van je Bachelor terzijde met persoonlijk advies. Dat begint al met het startgesprek in juni op de TU/e. Lees hier alles over coaching.

Training
De afdeling Education and Student Affairs (ESA) kan je helpen bij je studie. Er zijn trainingen op het gebied van beter studeren, studievaardigheden en nog veel meer.

Studeren met een functiebeperking

De Technische Universiteit Eindhoven faciliteert in voorzieningen en begeleiding voor studenten met een functiebeperking.

Graag gaan we met jou in overleg met welke ondersteuning jij het beste uit jezelf kunt halen tijdens je studie aan de TU/e. Hoe eerder jij je meldt, hoe sneller er maatregelen op maat getroffen kunnen worden en eventuele studievertraging kan worden voorkomen of tot een minimum kan worden beperkt.

Voorbeelden van voorzieningen zijn: tentamentijdverlenging, uitstel van het Bindend Studieadvies (wat betekent dat je langer over je studie kunt doen, indien nodig) en hulp bij het plannen/organiseren van je studie.

Op de pagina Voorzieningen en begeleiding bij studeren met een functiebeperking vind je meer informatie over studeren met een functiebeperking.

Studeren en topsport

Naast academisch presteren is scoren op sportgebied belangrijk voor de TU/e. Zo telt Eindhoven meer dan 35 studentensportverenigingen. In het beoefenen van topsport gaat veel tijd en energie zitten. Soms betekent dit dat je studie eronder lijdt. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk financiële ondersteuning voor topsport te krijgen via het afstudeerfonds. De maximale ondersteuning gaat uit van een studievertraging van twaalf maanden.