Voorzieningen en begeleiding bij studeren met een functiebeperking

Wat is een functiebeperking?

Hiermee worden aandoeningen bedoeld die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens.

Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, chronische vermoeidheid, depressie en chronische ziekten.

Hoe kan ik mij melden en wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je kunt bij je inschrijving aan de TU/e, op het inschrijfformulier in Studielink aangeven dat er bij jou sprake is van een functiebeperking.

Heb je dyslexie of een andere functiebeperking waarvoor je alleen tentamentijdverlenging nodig hebt (10 minuten per uur), dan kun je hier een geldig rapport van een deskundige (gehele onderzoeksverslag) uploaden. Wanneer je andere voorzieningen wenst dan extra tijd in verband met een functiebeperking, dan kun je een afspraak maken met een studentendecaan door te mailen naar Studentendecanen2@tue.nl.

Bij aanvang van het studiejaar ontvang je een mail over welke voorzieningen er voor jou zijn aangevraagd. De examencommissie van de opleiding waarbij je staat ingeschreven wordt ook geïnformeerd. Daarnaast wordt de studieadviseur van jouw opleiding geïnformeerd over jouw functiebeperking en de faciliteiten die op jou van toepassing zijn. Een functiebeperking is nooit een reden om afgewezen te worden voor een bepaalde opleiding!