Betalingsmogelijkheden

Wanneer je je in Studielink hebt aangemeld, kun je via Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Het collegegeld kun je op de volgende manieren betalen:

 • Machtiging
 • Overschrijving/storting
 • Factuur

Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bank- of girorekening. Dit kan een machtiging zijn voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of een machtiging voor afschrijving in tien termijnen (bij inschrijving als extraneus is betaling in tien termijnen niet mogelijk). Wanneer je kiest voor betaling in tien termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met het eerste termijn geïncasserd. 

Als je je gedurende het studiejaar inschrijft, kun je niet meer kiezen voor een eenmalige incasso. Wel kun je nog meedoen aan (het restant van) de inning in termijnen. Het collegegeldbedrag wordt dan verdeeld over de nog openstaande incasso termijnen.

Voor het collegejaar 2017-2018 kun je vanaf 29 juni 2017 de machtiging voor het collegegeld regelen via Studielink. Wanneer je jouw inschrijfverzoek hebt ingediend met de betaaloptie digitale machtiging, dien je deze machtiging in Studielink later nog te bevestigen. De optie voor het bevestigen van de digitale machtiging vind je onder “mijn inschrijvingen” onder de button “betaalacties”. De optie “bevestigen digitale machtiging” wordt pas zichtbaar nadat je het bericht hebt ontvangen in Studielink dat je jouw digitale machtiging moet bevestigen.

Inschrijven en betalen via Studielink voor het collegejaar 2017-2018 kan tot 1 september 2017. Wil je na 1 september 2017 je nog aanmelden of lukt je aanmelding via Studielink niet, kun je vanaf 1 augustus het machtigingsformulier downloaden. Graag het formulier volledig ingevuld en ondertekend naar ons toesturen. Door ondertekening verklaart de rekeninghouder akkoord te zijn met de voorwaarden, die gelden bij de machtiging tot incasso van het collegegeld. De machtiging moet ook door jou ondertekend worden als jij niet de rekeninghouder bent.

Let op: Wanneer je niet zelf je collegegeld betaalt, is bij wet geregeld dat je specifiek moet aangeven wie je toestemming geeft om voor jou te betalen. De machtiging moet dan zowel door jou als de rekeninghouder worden ondertekend.

Afschrijvingsdata

De inning van de termijnen vindt op of omstreeks onderstaande data plaats:

 • 1e termijn: 25 september 2017
 • 2e termijn: 25 oktober 2017
 • 3e termijn: 25 november 2017
 • 4e termijn: 22 december 2017
 • 5e termijn: 25 januari 2018
 • 6e termijn: 25 februari 2018
 • 7e termijn: 25 maart 2018
 • 8e termijn: 25 april 2018
 • 9e termijn: 25 mei 2018
 • 10e termijn: 25 juni 2018

De eenmalige inning vindt omstreeks 07 september 2017 plaats.

Overschrijving

Je kunt er voor kiezen het volledige collegegeld over te maken op de bankrekening van de TU/e. Wanneer je je aanmeldt via Studielink kies dan voor de betaaloptie “Betaling op andere wijze”. Dan krijg je een accept e-mail met een link naar IDEAL toegestuurd, waarmee je het collegegeld kan betalen.

Ook kun je het volledige collegegeld overmaken op het rekeningnummer NL86RABO0150183704 t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven o.v.v. je voorletters, naam en geboortedatum. Wanneer je al studeert aan de TU/e graag ook je studentnummer (IDNR) vermelden.

Let op: de inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag op de rekening van de TU/e is ontvangen!

Factuur

Betaalt het bedrijf waarvoor je werkt of een instantie je collegegeld en wil men hiervoor een factuur ontvangen? Print dan het ‘Aanvraagformulier factuur’ en vul dit volledig in. Vermeld op het verzoek de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres. Het formulier kan worden ingeleverd bij of verstuurd naar het Onderwijs en Studenten Service Centrum, MetaForum 1.300, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.

Let op: Het aanmaken en verwerken van de facturen loopt buiten de inschrijfadministratie om. Schrijf dan ook geen collegegeld over op het rekeningnummer dat staat vermeld onder ”overschrijving / storting”, maar naar het rekeningnummer dat vermeld is op de factuur. Dit voorkomt dubbele betalingen.