Collegegeld 2017-2018

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2017-2018 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Meer weten? Check dan de collegegeldvoorwaarden of de betalingsmogelijkheden.

Hoogte en type collegegeld

Voorwaarden

A

€2.006,-  (wettelijk tarief)

Bachelor- of masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1.

B

€10.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’)

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

C

€15.000,- (instellingstarief master ‘hoog’)

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

D

€1.003,-  (examengeld voor extranei)

Bachelor- of masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

E

€ 5.000,- (examengeld voor bachelor extraneï)

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

F

€ 7.500,- (examengeld voor master extranei)

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

G€ 33,43,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt)

 

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- of mastereenheden2.

H

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks)

Op de TU/e gelden voor inschrijvingen als deeltijdstudent dezelfde tarieven als voor een voltijdstudent.

1Nationaliteitsvoorwaarde:
- De student heeft de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of
- De student heeft een andere nationaliteit, maar zijn verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering.

Overgangsregeling

  • Bachelor studenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de bachelor opleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2017-2018 €8.825,- (instellingstarief bachelor ‘overgang’).
  • Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de masteropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2017-2018 €13.790,- (instellingstarief master ‘overgang’).

Bijzondere programma’s

Het instellingstarief voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijke tarief collegegeld.