Inschrijving

Je kunt je aan een universiteit inschrijven als student, deeltijdstudent, extraneus of als contractant. Als student mag je onderwijs volgen, tentamens afleggen, meedoen met sportactiviteiten, gebruik maken van studiebegeleiding, enzovoorts. Alleen voltijdstudenten met de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor studiefinanciering (op enkele uitzonderingen na). Meer informatie over betalingen en de hoogte van het collegegeld vind je hier.

Studenten van een Nederlandse universiteit

Meld je aan voor de opleiding van je keuze via Studielink. Als je twijfelt of jouw vooropleiding toelating geeft tot de door jou gekozen opleiding, kijk dan bij toelatingseisen.

Vanaf half juni kun je in Studielink de betaalwijze kiezen en je betaling van het collegegeld regelen. Pas wanneer de TU/e een betaling of een machtiging voor het afschrijven van het collegegeld van jou heeft ontvangen, wordt jouw inschrijving definitief verwerkt.

Let op: na 1 juli is het niet meer mogelijk om je via studielink aan te melden voor een schakelprogramma. Schriftelijk aanmelden voor een schakelprogramma is na 1 juli met een NL WO vooropleiding echter nog steeds mogelijk, neem hiervoor contact op met de faculteit van de desbetreffende masteropleiding.

Studenten van het HBO

Je kunt met een HBO vooropleiding tot 1 juli via Studielink een inschrijfverzoek doen voor het schakelprogramma. De schakelprogramma's vind je in Studielink onder ‘bacheloropleidingen'.

Na 1 juli is het voor studenten met een HBO vooropleiding niet meer mogelijk om ingeschreven te worden in een schakelprogramma.

N.B. Voor opleidingen met een instroommoment voor het schakelprogramma op 1 februari kun je je aanmelden tot 1 december via een inschrijfformulier.

Ga voordat je je aanmeldt via Studielink wel eerst na of je hbo-opleiding toelating geeft tot het schakelprogramma. Meer informatie over de toelating na een hbo-opleiding en of er een instroom moment is in februari vindt je bij de masteropleiding van je keuze.

Studenten van een buitenlandse universiteit

Studenten van buitenlandse komaf moeten bij inschrijving aantonen dat zij rechtmatig in Nederland verblijven. Hiervoor moet je een kopie van je paspoort (voor EER-nationaliteiten) of een (aanvraag voor een) verblijfsvergunning inleveren. Omdat het aanvragen van toelating en daarna eventueel het visum een tijdrovende zaak is, wordt geadviseerd ruim op tijd de aanvraag tot toelating naar het International Relations Office van het STU te sturen.Meer informatie vind je op de Engelstalige versie van deze pagina.