Internationale netwerken

De Technische Universiteit Eindhoven maakt deel uit van een aantal verschillende internationale netwerken. Het belangrijkste doel hiervan is het netwerken op zich, en het uitwisselen en delen van kennis en “best practices” op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek.

 • Consortium Linking Universities of Sciences and Technology for Education and Research (CLUSTER)
  CLUSTER is een netwerk van samenwerkende technische universiteiten in Europa, opgericht in 1990. Aan het CLUSTER Consortium nemen twaalf universiteiten deel.
 • De EuroTech Universities Alliance bestaat uit vier voorstaande universiteiten: Technical University of Denmark (DTU), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Eindhoven University of Technology (TU/e) and Technische Universität München (TUM). Zij werken samen aan het vinden van technische oplossingen voor de grote uitdagingen van de moderne maatschappij.
 • The European Association for International Education  (EAIE)
  EAIE is een non-gouvernementele, non-profit beroepsvereniging met meer dan 1600 individuele leden uit 60 landen. Doel is om vanuit globaal perspectief de internationalisering van onderwijs, in het bijzonder het hoger onderwijs in Europa, te stimuleren en te faciliteren.
 • Practical Support Network for (social) employability and sustainable careers (LEO-NET)
  LEO-NET is een praktisch ondersteunend netwerk voor stagemobiliteit in Europa (EU, EER, Turkije en Macedonië). Ongeveer 70 organisaties zijn lid. Zij houden zich allen bezig met academische stagemobiliteit binnen het Erasmus+ Programma. Het netwerk is opgericht in 1999.
 • Santander Group
  De Santander Group werd opgericht in 1988, als één van de eerste Europese consortia van universiteiten. Het richt zich op het versterken van de academische contacten voor onderwijs en onderzoek tussen de leden van het netwerk, zowel met behulp van specifieke en geavanceerde faciliteiten, als met behulp van eigen kanalen voor informatie en uitwisseling. Bestaande uit 34 Europese universiteiten biedt de Santander Group zijn studenten en academisch en administratief personeel mogelijkheden om voordeel te hebben van de gezamenlijke mogelijkheden van de leden van het netwerk.
 • Société Européene pour la Formation des Ingénieurs (SEFI)
  SEFI is in 1973 opgericht als een non-gouvernementele, internationale non-profit organisatie. De organisatie dient als een Europees Forum en moet worden gezien als een serviceverlener voor Europese instituten, academisch personeel en industrie.