Beeldmerk KSA / CASA

Posters, exposities en catalogi van KSA/CASA Vertigo

12 april | 18 mei 2012
tu eindhoven, faculteit bouwkunde
plaza vertigo, groene loper 6, eindhoven
open maandag tm vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

‘Het grafisch gezicht van KSA dateert uit 77’ (William Graatsma, 1980)

Al 35 jaar lang maakt de ‘Kommissie Speciale Aktiviteiten’ van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven (KSA, opgericht in 1970) gebruik van een typografie met vaste spelregels, met als resultaat een herkenbare huisstijl. Wat veranderde is de tijd, de personele bezetting, de formatieruimte, het budget. Ook de naam van de commissie veranderde met een nuanceverschil in Commissie Andere, Speciale Activiteiten in Vertigo (CASA Vertigo), nadat de faculteit in het radicaal omgebouwde voormalige scheikundegebouw trok, in 2002.

Graatsma schreef over het beleid en de programmering van de commissie: ‘Het adjektief “speciaal” in de naam van de kommissie is eigenlijk het enige houvast voor een te voeren beleid. Het roept associaties op met dingen die niet in de dagelijkse studie van de bouwkundestudent voorkomen, aan datgene wat later het randgebied van het vak zou worden genoemd. (…) KSA [ontwikkelde] zich tot een platform voor de aan bouwkunde grenzende vormgevingsgebieden waar de inhoud door een authentieke manier van expressie een duidelijke betekenis krijgt: architektuur, design, typografie, fotografie, beeldende kunst, projekten, het verleden, mens en werk – individu, mens en werk – groep, werkstukken van studenten, academies, niet-westerse culturen, prijsvragen, cycli.’

De constante factor in de 35 jaar organiseren en aankondigen van tentoonstellingen, zo nu en dan compleet met een zelf geproduceerde catalogus, vormt de typografie van Jac de Kok. Terugblikkend op 35 jaar ‘beeldmerk’ KSA/CASA Vertigo vallen twee bloeiperiodes op: de periode 1977-1983 onder leiding van Graatsma, en de periode vanaf 2002, in Vertigo op niveau 1. Voor ‘Plaza’ is in eigen huis een toolbox ontwikkeld waarmee deze lobby als expositieruimte kan worden bespeeld.