fascinatie: maquette. Ad Roefs

18 december | 23 januari 2015
tu eindhoven, faculteit bouwkunde
plaza vertigo, groene loper 6, eindhoven
open maandag tm vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

lezing 20 januari 2015, trappenzaal

Ad Roefs (1953) studeerde architectuur aan de Academie van Bouwkunst te Tilburg, waar hij les kreeg van o.a. Max Risselada. Bij Roefs sloeg Risselada's fascinatie voor het maken van maquettes over als een inspirerende vonk. Hij maakte een maquette van een huis van Adolf Loos, voor Risselada's befaamde tentoonstelling Raumplan versus Plan Libre (waar met behulp van maquettes, plattegronden en doorsneden het verschil in de opbouw en ruimtelijke werking in de door Loos en Le Corbusier ontworpen huizen en villa's is nagegaan).

Roefs maakte de Academie niet af, maar deed in 2008 het Staatsexamen, en haalde op die manier alsnog zijn diploma als architect, nadat hij succesvol bij o.a. OD 205 en Jo Coenen aan diverse spraakmakende projecten had gewerkt. Roefs is vooral als architect bekend van het Stiltecentrum van de Universiteit van Tilburg, dat hij in dienst van OD 205 ontwierp.

Als zelfstandig architect sinds 2008 maakt Roefs regelmatig ruimtestudies, ook als het gaat om onderwerpen waarvoor niet een opdracht voorligt. Het fascineert hem nog steeds om een ruimtelijke bepaling in de vorm van een maquette te maken. Ook aan opdrachten, die te klein zijn voor veel andere bureaus - zoals een tuinhuis, of een simpele aanbouw met een badkamer - werkt hij met een passie, waarvan de resultaten als grote maquettes overkomen, want gerelateerd aan de typische karakteristieken van zijn maquettes, waarin de vertrouwde wereld van gebouwen uit baksteen en beton worden vertaald in meubelachtige constructies, met gekleurde accenten.

Net zoals Ralph Brodrück passeert Roefs als architect bewust de grens van de architectuur met de beeldende kunst, en exposeert hij een deel van zijn autonome werk als beeldend kunstenaar.

www.roefs.eu