CASA Vertigo Procedures

Naast het organiseren van eigen tentoonstellingen en lezingen, is CASA Vertigo ook het aanspreekpunt voor het organiseren en reserveren van tentoonstellingen en activiteiten binnen de faculteit op Plaza, het bovenste gedeelte van de trappenzaal en het atrium (vloer 5).

Ruimte reserveren
Voor het reserveren van Plaza, het bovenste gedeelte van de trappenzaal of het atrium, kunt de volgende formulieren invullen:

Na de plaatsing van de reservering krijgt u bericht vanuit CASA of de reservering bevestigd is. Het atrium en het bovenste gedeelte van de Trappenzaal zijn vrij te reserveren (wie het eerst komt, krijgt de ruimte) mits het onderwerp van de activiteit gelinkt is aan bouwkunde en/of het onderwijs. Of dit voldoende het geval is, wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur van CASA Vertigo. Plaza is niet zomaar vrij te reserveren. Tentoonstellingen die georganiseerd worden op Plaza worden altijd ontworpen in samenwerking met en/of gecheckt door het dagelijks bestuur van CASA Vertigo. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de exposities op Plaza te garanderern.

Voorbereiding
Graag bespreken we de plannen voor de expositie of het evenement, zodat het aan alle praktische en esthetische eisen voldoet. Ook helpen we je graag met zaken omtrent de opbouw en materiaal uitleen.

Uitleenexposities CASA
Vertigo heeft verschillende tentoonstellingen in eigen productie gehad en er zijn bepaalde materialen beschikbaar die uitgeleend kunnen worden aan externe partijen. Voor vragen, kunt u ons mailen.