Over CASA Vertigo

CASA Vertigo organiseert tentoonstellingen en lezingen op het grensvlak van kunst, cultuur en techniek in de tentoonstellingsruimte van de Faculteit Bouwkunde: Plaza Vertigo. Deze activiteiten zoeken verdieping in de bouwkundecultuur van de faculteit of hebben het doel te verbreden door over de grenzen van verschillende disciplines heen te kijken.

Naast het organiseren van eigen tentoonstellingen en lezingen, is CASA Vertigo ook het aanspreekpunt voor het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten binnen de faculteit op Plaza, de trappenzaal en het atrium (vloer 5). Kijk voor meer informatie hierover bij procedures.

eigenzinnig en enigszins dwars

CASA Vertigo is opgericht in 1970 als KSA (kommissie speciale aktiviteiten) en tweemaal van naam veranderd (in de jaren 90 KaSA). De tentoonstellingsorganisatie heeft een lange traditie van buiten het curriculum georganiseerde culturele evenementen met een eigenzinnige, enigszins dwarse inslag.

verbreding en verdieping

De invulling van de activiteiten komt mede tot stand door aanbiedingen van bevriende instellingen en op basis van initiatieven uit de bouwkundegemeenschap. Jaarlijks organiseert CASA Vertigo tijdens de Dutch Design Week in oktober een tentoonstelling van de beste actuele afstudeerprojecten, promotieonderzoeken en projectwerk van studenten van de Faculteit. Hierbij verschijnt het jaarboek Yearbook Built Environment in het Engels.

de programmeringscommissie

De programmeringscommissie van CASA Vertigo bestaat uit:
Jos Bosman (voorzitter en curator);
Jac de Kok (grafisch ontwerper);
Manon Deijkers (curator in opleiding)
Nina van Geffen (student-assistent).