Yearbook Built Environment 12-13

 

Het Yearbook Built Environment 12-13 presenteert een selectie van afstudeerwerk en (doctoraal) onderzoek  van de faculteit Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven. Het boek toont projecten van alle disciplines binnen de faculteit, die samen de drie strategieën belichamen: Sustainable Transformation, Sart Living Environment, en Quality of Life. Het werk van alumni Wiel Arets leidt het geheel in.

Sustainable transformation gaat over de opgave om bestaande gebouwen een nieuwe bestemming of kwaliteit te geven. Het project van Sjoerd Raaijmakers, Samen Spel, toont hoe op zichzelf staande woonmodules een leeg kantoorpand geschikt zouden kunnen maken om in te wonen. 

Onder de strategie Smart living Environment zou het project van Hanneke Godfroij gerekend kunnen worden. Zij deed onderzoek naar de mogelijkheid van een adaptieve facade. Is de Passieve Woning een goede oplossing om energie neutraal te bouwen? 

Wenlei Ma bestudeerde de mogelijkheid van ouderwetste bouwmaterialen, als onderdeel van haar onderzoek beauty and thinking about making. Zou dit een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van the Quality of Life?

De getoonde selectie projecten zijn tevens geëxposeerd tijdens de Dutch Design Week 2013.

Colofon

redactievoorzitter
jos bosman

redactie
bert blocken
rijk blok
bernard colenbrander
harry timmermans

redactie assistenten
dave van den berg
louis cobben
thomas henry
bas jansen
marieke de vries

redactionele voorbereiding
wendy jansen

grafisch ontwerp
jac de kok

vertaling
wendy jansen
david lee

drukker
lecturis

dankbetuiging
wiel arets
john bezold

fotografen
cover: erwin olaf, courtesy of flatland gallery, utrecht, the netherlands
b-tower, rotterdam: jan bitter
pm residence, valkenswaard: hugo feran