Wouter van Buuren - beeldend kunstenaar


7 april tot en met 15 mei 2014, Plaza Vertigo, Technische Universiteit Eindhoven

Het werk van beeldend kunstenaar Wouter van Buuren (Nijmegen, 1972) is in het circuit van galeries en musea al regelmatig te zien geweest. 

Zijn bijdrage - 03 - aan de serie Beeldconstructies is zijn tweede solotentoonstelling (met nieuw werk, na ‘Scapes Wouter van Buuren’ in de Witzenhausen Gallery te Amsterdam, Januari 2012).

Boeiend - en waar Joep Huiskamp op 9 April a.s. met Wouter van Buuren over in gesprek zal gaan - is hoe de uitleg van zijn werk door enerzijds Van Buuren zelf en anderzijds door diverse kunstcritici twee vormen van kijken tastbaar maakt. Enerzijds de uitleg van hemzelf op basis van de parameters ruimte en tijd, waarmee hij de samenhang in een reeks van samengestelde foto’s onderbouwt, en anderzijds een mogelijke uitleg van waar dat samengestelde beeld als suggestie over gaat, als deel van een beeldcultuur die vertrouwd is geraakt met het gemak waarmee een duim- en vingertop schuivend over de touch screen met een door satellieten gefotografeerd beeld van de aarde kunnen in- en uitzoomen. 

physical expolartions
Tegenover het gemak waarmee de gebruiker zich in het Big Brother imperium van digitale middelen kan bedienen stelt Van Buuren de sporen van zijn persoonlijke fysieke beleving van concrete objecten in die ruimte. Hij noemt het “physical explorations”, wat nog steeds dicht genoeg bij het woord ‘phyisics’ (natuurkunde) staat, om te kunnen begrijpen dat hij een kunstenaar met een filosofisch-natuurkundige manier van verkennen is: iemand die een eigentijds begrip van de inrichting van de omgeving als een spiegeling van de kosmos onderzoekt, om te willen ontdekken wat de belevingsvectoren, de zeggingskracht en de culturele codes zijn van de door mensen ingerichte omgeving. Met zijn ruimte-tijd fotomontages geeft hij op zijn persoonlijke manier een tot de verbeelding sprekende definitie van de gebouwde omgeving.

Op Woensdag 9 April om 16.00 uur voert Joep Huiskamp een gesprek met Wouter van Buuren in de Trappenzaal van Vertigo.

7 april tot en met 15 mei 2014 / Het werk van beeldend kunstenaar Wouter van Buuren (Nijmegen, 1972) is in het circuit van galeries en musea al regelmatig te zien geweest…