Historie

De faculteit Bouwkunde heeft haar oorsprong in 1967.
Het woningtekort in de eind vijftiger, begin zestiger jaren leidde tot woningbouw op grote schaal. De Nederlandse bevolking werd steeds welvarender, waardoor ze steeds hogere woningeisen stelde. Mensen wilden woningen met meer kwaliteit en comfort, met meer karakter en variatie. Door technologische ontwikkelingen –ook in de bouw- veranderde de wereld om ons heen. Er werd anders en steeds sneller gebouwd. Geen stenen stapelen meer, maar industrieel, grootscheeps bouwen.

Accent op de techniek van bouwen

Meer vraag, meer mogelijkheden, nieuwe technologieën. Dat opende perspectieven voor de bouwwereld, maar het riep ook vragen op. Hoe moet je industrieel bouwen? Hoe behoud je kwaliteit of vergroot je die juist? Wat hebben deze ontwikkelingen voor gevolgen voor de architectuur en voor de ontwikkeling van steden?

De studierichting Bouwkunde werd opgericht in november 1967. ‘Delft' was inmiddels traditie, ‘Eindhoven' was nieuw. De aandacht was vooral gericht op industriële ontwikkelingen en productietechnische problemen van het bouwen. Ook de eisen op technisch-bouwfysisch gebied en de ontwikkeling van rationele ontwerptechnieken speelden een belangrijke rol. Er was dus een duidelijk accent op de techniek van het bouwen.

Architectuur, stedenbouw, constructie en bouwfysica

Techniek staat nooit los van architectuur en stedebouwkundige ideeën. Daarom startte Bouwkunde in Eindhoven met veelzijdig onderzoek en een daarop gebaseerde brede basisopleiding voor alle studenten. En dat doen we nu nog steeds. Afgestudeerden uit Eindhoven kunnen over elk bouwkundig specialisme met kennis van zaken meedenken.

Voor alle Eindhovense bouwkundigen geldt dat deze brede basis heeft geleid tot grote inzetbaarheid, of het nu gaat om bouwtechnici, stedebouwkundigen of architecten.