dr. J.C.T. (Jacob) Voorthuis - Expertises

Voorthuis, dr. J.C.T.
Adres :
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
Faculteit :
Faculteit Bouwkunde
Afdeling :
Architectural Urban Design and Engineering
Functiecategorie :
Universitair Hoofddocent (UHD)
Functie :
Universitair Hoofddocent
Intern adres :
VRT 7.35
Tel :
040-247 5484
Tel (intern) :
5484
Tel (bgg intern) :
tel: 2472
Fax :
040-2475887
Email :
J.C.T.Voorthuis@tue.nl

Expertises

Biografie

Biografie

Plaatsing Ik ben geboren te Leiden op 22 januari 1960, en aldaar in 1988 afgestudeerd als kunsthistoricus. In 1996 ben ik gepromoveerd op een interdisciplinair onderwerp waarin architectuurtheorie en filosofie werden gecombineerd in een proefschrift dat zich toespitste op een kritiek van de maatschappelijke rol van het architectonisch ontwerp. Zowel in mijn onderwijsactiviteiten en mijn onderzoek houd ik mij vanuit mijn achtergrond in de architectuurtheorie en de filosofie bezig met de problematiek rond het vermogen ontwerpen en ontwerpbeslissingen te beoordelen. Daarbij richt ik mijzelf met name op de sociaalfysieke ruimte, d.w.z. de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Stellingname afstudeerbegeleiding en onderwijs Universitair Onderwijs stelt zich tot doel mensen op te leiden om de maatschappij te dienen met adequate kennis, effectieve vaardigheden en een grondig gefundeerde houding. Het universitair onderwijs onderscheidt zich van andere vormen van onderwijs door de voorwaardelijkheid van die competenties ter discussie te stellen en te onderzoeken. Universitair onderwijs beroept zich aldus op een wetenschappelijke houding. Als afstudeerbegeleider laat ik de rol en de richting van de architectuurtheorie en filosofie door de behoefte van de individuele student bepalen. In het gesprek ontstaat een beeld dat vervolgens door kritische beschouwing, wederzijdse ondervraging en oefening een duidelijke richting krijgt. Studenten moeten hun weg zien te vinden in een indrukwekkend netwerk van mogelijke relaties waarbinnen ze gevraagd worden stelling te nemen. De uitdaging is hierbij te kijken naar de voorwaardelijkheid van een bepaalde stellingname en aldus tot een reflectief evenwicht (Rawls 1972 & 1999) te komen en deze vervolgens te concretiseren in een werkbaar en betoverend ontwerp. Juist door de voorwaardelijkheid van beslissingen te onderzoeken leren studenten al snel een secure fundering te zoeken voor hun stellingname zoveel mogelijk gevrijwaard van normerende drogredenen en waanideeen. Een bewezen manier om dit te bereiken is de theorie zich te laten vormen en hervormen in de directe kritiek van het onderhavige ontwerp, door intenties te ondervragen, mogelijke consequenties door te nemen, intentionele en contingente gebruiken te bespreken op basis van precedent en de ontwerpen te meten tegen de intenties en behoeften van de vele gebruikersgroepen. Als begeleider is het mijn rol het denken van de student dat de theorie en de praktijk met elkaar verbind onder de loep te nemen. Mijn specifieke aandachtsgebied daarbinnen betreft de sociale consequenties van een ontwerp.