Organisatie

Faculteitsbestuur en -raad

Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur. De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn geregeld in het faculteitsreglement.

Ondersteunende diensten

De volgende ondersteunende diensten maken deel uit van de faculteit Bouwkunde: