Bestuur

Het bestuur van de faculteit Bouwkunde heeft de algemene leiding van de faculteit. Daarnaast is zij belast met de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.

Bestuursleden

Het bestuur van de faculteit Bouwkunde bestaat uit:

Het bestuur wordt bijgestaan door: