Opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut van de faculteit Bouwkunde organiseert en coördineert de bachelor- en masteropleidingen. Het opleidingsinstituut heeft taken op het terrein van:

  • Onderwijsbeleid
  • Onderwijsorganisatie
  • Vernieuwing van het onderwijs
  • Internationalisering
  • Kwaliteitzorg en studeerbaarheid
  • Studieadvisering en studievoortgangregistratie
  • Ondersteuning opleidingscommissie en examencommissie
  • Voorlichting, zowel intern als extern