Studieadvisering

De studieadviseurs helpen de studenten van de faculteit bij problemen, die zich tijdens de studie kunnen voordoen. Nauwe contacten worden onderhouden met de studentenadviseurs van het Studenten Service Centrum. De studieadviseurs hebben geen beoordelende taak ten aanzien van studenten. Zij vormen het aanspreekpunt voor studenten voor op de persoonlijke situatie toegesneden studie-informatie, advisering, begeleiding en bemiddeling, waarbij een vertrouwelijke benadering van vragen en problemen uiteraard centraal staat. Zij helpen o.a. ook studenten om zich te orienteren op studiewegen binnen of buiten de opleiding.

Iedere student met eventuele studiegerelateerde, persoonlijke dan wel andersoortige problemen wordt aangeraden direct contact met de studieadviseur op te nemen. In principe is het mogelijk om binnen een week een afspraak te hebben met de studieadviseur.

Studieadviseurs Opleidingsinstituut Bouwkunde:

Mevr. J.A.M. (Josee) Pulles
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 8725
(premaster en masterprogramma ABP en CME)

Mevr. J.H. (Hanneke) Steetskamp
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 3990
Bachelor AUBS

L. (Lisanne) Kamphorst-Schmit MSc
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 6127
Bachelor AUBS

De studieadviseurs zijn lid van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) en hebben de beroepscode van deze organisatie onderschreven. Zij volgen regelmatig professionaliseringscursussen van de LVSA.

Studenten kunnen met al hun vragen en problemen met betrekking tot hun studie terecht bij de studieadviseurs. Aan de balie kunnen afspraken gemaakt worden. Naast deze mogelijkheid tot consultatie van de studieadviseurs, nemen zij ook initiatieven tot het voeren van gesprekken met studenten over hun studievoortgang en daarmee samen¬hangende kwesties.

Bij studievertraging wijst de studieadviseur de desbetreffende student op de mogelijkheden voor extra ondersteuning dan wel voor maatregelen die nodig zijn om verdere vertraging zo beperkt mogelijk te houden.