Studieadvisering

De studieadviseurs helpen de studenten van de faculteit bij problemen die zich tijdens de studie kunnen voordoen. De studieadviseurs hebben geen beoordelende taak ten aanzien van studenten. Zij vormen het aanspreekpunt voor studenten voor op de persoonlijke situatie toegesneden studie-informatie, advisering, begeleiding en bemiddeling, waarbij een vertrouwelijke benadering van vragen en problemen uiteraard centraal staat. Zij helpen o.a. ook studenten om zich te oriënteren op studiewegen binnen of buiten de opleiding.  De Bachelor-studieadviseurs hebben een sleutelpositie in het BSA proces van een faculteit. Nauwe contacten worden onderhouden met de psychologen en studentendecanen van het Studenten Service Centrum.

Iedere student met studie gerelateerde vragen of problemen die de studie beïnvloeden, wordt aangeraden direct contact met de studieadviseur op te nemen. Hoe eerder een probleem bekend is, hoe beter acties daarop afgestemd kunnen worden. In veel gevallen is het mogelijk om binnen een week een afspraak te maken met de studieadviseur.

Studieadviseurs Opleidingsinstituut Bouwkunde:

Mevr. J.A.M. (Josee) Pulles
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 8725
(premaster en masterprogramma ABP en CME)

Mevr. J.H. (Hanneke) Steetskamp
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 3990
Bachelor AUBS

L. (Lisanne) Kamphorst-Schmit MSc
VRT 2.12
Tel. 00 31 40 247 6127
Bachelor AUBS

De studieadviseurs zijn lid van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) .

Studenten kunnen met vragen en problemen met betrekking tot hun studie terecht bij de studieadviseurs. Aan de balie van ESA-BE in VRT 2.12 kunnen kleinere vragen al vaak beantwoord worden door ESA. Bij persoonlijke problematiek of uitgebreide vragen, verwijzen zij naar de studieadviseurs. Studenten kunnen de studieadviseurs benaderen per e-mail, of een afspraak maken online via de link in de education guide.

Bij studievertraging wijst de studieadviseur de desbetreffende student op de mogelijkheden voor extra ondersteuning dan wel voor maatregelen die nodig zijn om verdere vertraging zo beperkt mogelijk te houden.