Raad van Advies

Raad
De Raad van Advies van de faculteit Bouwkunde is een externe commissie.

Doel
De Raad van Advies verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan de faculteit Bouwkunde gericht op een zo goed mogelijke afstemming van de inhoud van de opleidingen op de vraag van de beroepspraktijk.

Samenstelling
De Raad van Advies bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 leden. De Raad van Advies benoemt één van haar leden tot voorzitter. De leden worden zodanig gekozen dat zij een zo representatieve afspiegeling vormen van de beroepspraktijk van de bouwkundige ingenieur.

Chairman

 

 

Mr. J. Wiedenhoff

ABT

Partner and Senior Advisor

Members

 

 

Mr. L.J.T. van der Els

 

 

Mr. C.J. van Driel

 

 

Mr. L. van der Kemp

Van der Kemp Management & Consultancy

Managing Director

 Ms. N. Sijtsma

 Rijksvastgoedbedrijf 

(Central Government Real Estate Agency)

 Director of Transactions and Development

Mr. B. Dirrix

Diederendirrix ArchitectenbureauArchitect

Mr. S. Mast

Smits van Burgst

General Manager

Mr. H. van den HeuvelSollianceDirector
Mr. J. JanssenBrabantKennis/ University of Wageningen (WUR)

Managing director (BrabantKennis) and Special professor Spatial planning and cultural heritage (WUR)

Mr. P. UyttenhoveGhent University

 Professor Theory and History of Urbanism

Mr. B. SpieringDe Bouwagenda

Program Director

Advisor

  

Mr. G. Schmitt

ETH Zürich

Professor Information Architecture

   

Aan- en aftreden
De zittingsduur van de leden van de Raad van Advies bedraagt 4 jaar, met een maximale verlenging van 1 termijn en aftreden vindt plaats volgens een rooster zodanig dat maximaal 2 leden tegelijkertijd aftreden.

Taak
-          Advisering van het faculteitsbestuur ten aanzien van door de bouwwereld gewenste profilering van de afgestudeerden van de faculteit, met name het onderwijspakket van de verschillende afstudeerrichtingen.

-          Advisering inzake het initiëren van nieuwe opleidingen c.q. afstudeerrichtingen.

-          Advisering inzake het onderzoeksbeleid, met name door de bouwwereld c.q. overheid gewenste onderzoeksthema’s.