Profiel van de faculteit

Missie

De missie van de faculteit is

 1. innovatief, multidisciplinair technologisch georiënteerd onderzoek gericht op de gebouwde omgeving uit te voeren dat
  -  internationaal is en state-of-the-art
  - wetenschappelijk goed onderbouwd is en
  - relevant voor de stakeholders.
 2. de resultaten van onderzoek te vertalen naar de praktijk.  

Onderwijs

De opleidingen van de faculteit Bouwkunde van de TU/e richten zich op zowel architectonisch ontwerpen als ook op technische bouwkundige disciplines.

De faculteit Bouwkunde biedt de volgende opleidingen aan:

Leerstoelen

De faculteit Bouwkunde kent een groot aantal leerstoel(groep)en. Binnen de bachelor en de masters richten deze zich op verschillende disciplines binnen de bouwkunde.  
> Lees meer over deze leerstoelen.

Onderzoek

Binnen de faculteit Bouwkunde vindt wetenschappelijk bouwkundig onderzoek en ontwerpen plaats. Het onderzoek richt zich met name op vraagstellingen op het gebied van duurzaamheid, informatietechnologie, energie en nieuwe materialen. Het betreft vraagstellingen in internationale context met een scope van vijf tot twintig jaar.

De faculteit Bouwkunde kent momenteel vier onderzoeksprogramma's:

 • Living Cities
 • Buidling Physics and Services 
 • Structural Design 
 • Design and Decision Support Systems                                                      

Deze international toonaangevende onderzoeksprogramma's voeden het onderwijs.

Post-master opleiding Smart Energy Buildings and Cities

In 4TU-verband (TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Wageningen en TU/e) onderhoudt de faculteit Bouwkunde nauwe banden met het Stan Ackermans Institute (SAI). De post-master 'Smart Energy Buildings and Cities (SEBC) ontwerpersopleiding maakt onderdeel uit van het SAI.

Internationalisering

Voor de faculteit Bouwkunde is internationalisering een belangrijk speerpunt. De bacheor, masters en post-master program zijn geheel Engelstalig. Daarnaast hebben internationale onderzoeksprogramma's de voorkeur en streeft de faculteit Bouwkunde naar internationale samenwerking met andere universiteiten.