Werken bij de faculteit Bouwkunde

Wonen, werken en recreëren: de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven draagt met haar onderwijs en onderzoek bij aan het verbeteren van de gebouwde omgeving. Onze toonaangevende multidisciplinaire aanpak staat daarbij centraal.

Medewerkers

De faculteit verzorgt onderwijs en doet onderzoek, geleid door een diversiteit aan hoogleraren en wetenschappelijk personeel. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Het faculteitsbureau ondersteunt het bestuur daarbij. Het faculteitsbureau bestaat uit verschillende afdelingen, zoals personeel en organisatie, het opleidingsinstituut en het secretariaat.

Meer over werken bij de faculteit

Bekijk de onderliggende pagina's:

Vacatures
Promoveren
Technologisch ontwerper in opleiding