Onze faculteit predikaat excellent van visitatiecommissie

De faculteit Bouwkunde komt goed uit de onderzoeksvisitatie van eind vorig jaar. Van drie van de vier onderzoeksprogramma’s wordt de kwaliteit gezien als ‘excellent’: de best mogelijke score. Het programma Living Cities krijgt het predicaat ‘very good’. Op geen enkel punt scoort het onderzoek van de faculteit slechter dan zeer goed. Behalve de kwaliteit zijn ook de relevantie en levensvatbaarheid van de programma’s beoordeeld.

Volledige artikel van Cursor