Landelijk Parkeerpanel

Het Parkeerpanel is opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met adviesbureau Empaction. Het doel van dit panel is om inzichten te verkrijgen in de effecten van parkeermaatregelen zoals de aanpassing van de parkeercapaciteit en de wijziging van parkeertarieven. Het Parkeerpanel zal worden gevraagd aan te geven wat het effect van verschillende parkeermaatregelen is op het verplaatsingsgedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van de auto, keuze van bestemming en verblijfsduur in de eindbestemming. Ook zal gevraagd worden naar waardering en acceptatie van nieuwe ideeën rond parkeren zoals gsm parkeren en parkeren op afstand.

Frequentie onderzoeken

Per jaar zal het Parkeerpanel maximaal 4 keer worden benaderd met een beperkt aantal vragen over een specifiek parkeeronderwerp.

Tijdsbesteding enquêtes

Het beantwoorden van de vragen zal maximaal 15 minuten in beslag nemen.

Verwerking gegevens

Alle antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De verzamelde gegevens worden beheerd en geanalyseerd door de Technische Universiteit Eindhoven.

Publicatie resultaten

De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast zult u als deelnemer van het Parkeerpanel op de hoogte worden gehouden door toezending van een kort overzicht van de resultaten.

Aanmelden landelijk Parkeerpanel

Interesse, klik in het menu op aanmelden voor inschrijving voor het ParkeerPanel.