Profile

De unit AUDE (Architectural and Urban Design and Engineering) is een van de vier units van de Faculteit Bouwkunde. Ruimtelijk ontwerp vertegenwoordigt het raison d’être van de unit en is het verbindende begrip. Binnen het totaal van de ambities van AUDE richt de leerstoel Architectural History and Theory (AHT) zich op de exploratie van de architectuurgeschiedenis en –theorie, filosofie en erfgoedstudies. In de dagelijkse praktijk van onderwijs en onderzoek is er een vanzelfsprekende interactie tussen deze deelgebieden. Ten opzichte van het ontwerpen, dat in de unit centraal staat, heeft de leerstoel een tegelijk ondersteunende en kritische rol. Met inhoudelijke reflecties wordt een directe uiteenzetting gezocht met het ontwerpen. Aan het onderwijs van de unit draagt de leerstoel zowel bij met cursorische vakken als met ontwerpprojecten en seminars. Het onderzoek van de leerstoel is ondergebracht in het programma Living Cities en heeft in de eerste plaats fundamenteel-wetenschappelijke aspiraties, terwijl in het verlengde daarvan de maatschappelijke toepassing wordt gezocht. Een kritisch autonome rol van het onderzoek en het onderwijs wordt gecultiveerd, maar daarbij wordt uitdrukkelijk gestreefd naar maatschappelijke valorisatie. Het onderzoek speelt zich af in de academische circuits, maar daarnaast wordt het publieke debat als een geschikt podium beschouwd. Vandaar dat ook het beoefenen van architectuurkritiek behoort tot de kernactiviteiten van de leerstoelgroep AHT.