Research

Het onderzoek van de leerstoel is ondergebracht in het programma Living Cities en heeft in de eerste plaats fundamenteel-wetenschappelijke aspiraties, terwijl in het verlengde daarvan de maatschappelijke toepassing wordt gezocht. Een kritisch autonome rol van het onderzoek en het onderwijs wordt gecultiveerd, maar daarbij wordt uitdrukkelijk gestreefd naar maatschappelijke valorisatie. Het onderzoek speelt zich af in de academische circuits, maar daarnaast wordt het publieke debat als een geschikt podium beschouwd. Vandaar dat ook het beoefenen van architectuurkritiek behoort tot de kernactiviteiten van de leerstoelgroep AHT.