Profile

De leerstoel Rational Architecture (RA) concentreert zich op een culturele traditie van de architectuur die voortbouwt op het idee van het ‘type’ als de constante drager van het ontwerpen. Het variëren op deze constante, om zo in te spelen op actuele bouwopgaven en condities, bepaalt het werkgebied van de leerstoel. Daarbij staat het formele instrumentarium van het ontwerpen centraal, vaak binnen de ruimtelijke context van bestaande stedelijke constellaties. Door de creatieve bevraging van het formele fundament van de architectuur ambieert de leerstoel het ontwerpend architectuuronderzoek te stimuleren. Met de oprichting van de onderzoekseenheid Bauhütte krijgt toegepast ontwerpend onderzoek aan de leerstoel RA een plaats.