Samenwerking met het bedrijfsleven

Generen en overdragen van innovatieve kennis staat centraal binnen het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en ontwerpen van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

De Faculteit Bouwkunde streeft ernaar innovatief en wendbaar te zijn in onderwijs en onderzoek, zodat zij zich tijdig aan kan passen aan veranderende maatschappelijke thema's. De komende jaren richt de faculteit zich op maatschappelijk relevante thema's zoals duurzaamheid, informatie, energie en nieuwe materialen.

Om de innovatieve kracht te versterken, werkt de Faculteit Bouwkunde in 4TU-verband samen met andere Nederlandse faculteiten (Delft, Twente en Wageningen). Deze samenwerking stimuleert  kennisintensieve oplossingen en initiatieven. Daarnaast streeft de faculteit samenwerking na met  bouwbedrijven en grote technologische instellingen zoals TNO en ECN.

Afgeronde projecten