Kennis Cluster Wonen zuidoost Brabant

Het kenniscluster functioneert als een onafhankelijke eenheid die de stakeholders op de woningmarkt in Zuidoost-Brabant faciliteert. De Stichting Interface verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde faciliteert als onafhankelijke partij het kenniscluster. Door deze inbedding in de Faculteit Bouwkunde heeft de Stichting Interface toegang tot diverse disciplines in de wereld van bouwen en wonen en kan ze flexibel inspelen op de veelvormigheid van de woningmarktproblematiek. Het kenniscluster is opgezet in nauwe samenwerking met het SRE en een aantal partijen in de regio. De ontwikkeling van het kenniscluster vindt in nauwe samenwerking met deze partijen plaats. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en het beheer van deze website ligt bij de Stichting Interface. Het motto van het kenniscentrum is ‘weten is meer dan meten’.

http://www.kwzb.nl/