Samenwerkingsverbanden

In onze huidige maatschappij staan we voor veel uitdagingen op het gebied van energiebesparing, mobiliteit, gezondheid en stedelijke omgeving. De bouwindustrie zou een belangrijke rol kunnen spelen in de oplossing van deze uitdagingen. Een hoge kwaliteit van de infrastructuur en de gebouwde omgeving is van essentieel belang voor economische groei, sociale coherentie en een duurzame leefomgeving. Ongeveer 42% van alle energie die in Europa wordt verbruikt, is toe te schrijven aan de verwarming en verlichting van gebouwen. Er kan veel energie worden bespaard door de manier van bouwen, en een sterke innovatieve industrie zou daarbij een belangrijke factor kunnen zijn.

4TU

De faculteit heeft de krachten gebundeld met de andere faculteiten in Nederland (Delft, Twente en Wageningen) om de innovatieve kracht te versterken. Deze faculteiten vormen samen een 4TU-interface die via onderzoek interactief met de industrie samenwerkt. Deze samenwerking zal een kennisintensieve industrie stimuleren, doordat de keten op deze manier innovatieve oplossingen kan initiëren en ontwikkelen.