Bachelor Bouwkunde

Dit is Bouwkunde

Kijk eens om je heen, naar het huis of de wijk waarin je woont of naar de school waarop je zit. Je omgeving is voor een groot deel door de bouwkunde bepaald. Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven gaat behalve over architectuur, ook over bouwtechniek, stedenbouw en management. Tijdens je studie ontdek je welke invalshoek het beste bij je past en vervolgens kun je je daarin specialiseren.

Multidisciplinair en multischaal

Bouwkunde is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. Je leert samen met anderen woonhuizen, wijken, musea of kantoren tot stand te brengen. Dit doe je op een multidisciplinaire manier. Ontwerp, techniek en proces vormen de rode draad binnen de major.
Bouwkunde is ook een multischaal opleiding. Je houdt je zowel bezig op detailniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen of akoestiek. Maar je leert ook op macroniveau te kijken naar het grote geheel in de gebouwde omgeving.