Graduate Program Built Environment

Menselijk gedrag wordt beïnvloed door de gebouwde omgeving. Zeker in een klein land als Nederland is de gebouwde omgeving onderhevig aan lange termijn planning. Dat betekent dat bouwkundigen een grote verantwoordelijkheid hebben in het vinden van de juiste balans tussen wetenschap, technologie en design. Daarnaast moeten zij rekening houden met economische-, politieke- en milieuaspecten.

De Nederlandse samenleving verandert, zowel in haar demografische als in haar sociale structuur. Onze maatschappij blijft bouwkundigen stimuleren en triggeren om op een innovatieve en marktgerichte vraag te bouwen. Een van de karaktereigenschappen van de gebouwde omgeving is dat de fysieke levensduur vaak langer is dan de economische levensduur. In ons onderzoek ligt de focus dan ook op de ontwikkeling van duurzame, flexibele, milieuvriendelijk en veilige gebouwen en installaties.

Bekijk de film van het Graduate Program

Binnen het Graduate Program Built Environment van de TU/e Graduate School, zijn de volgende programma's beschikbaar:

Masteropleidingen

Ontwerpersopleidingen