Innovatie

ESoE bevordert en ondersteunt onderwijsinnovaties in de regio. Daarbij gaat het in het bijzonder om onderwijsinnovaties in relatie tot bèta en techniek ten behoeve van de gehele onderwijskolom. De ESoE is momenteel bezig met het vernieuwen van haar curriculum. Verder heeft ESoE een intensieve samenwerking met het 4TU.Center of Engineering Education (CEE. De CEE stimuleert innovatie van technisch onderwijs TU/e ​​breed door projecten te financieren, te adviseren en evenementen te organiseren om docenten te inspireren. De CEE heeft een actieve samenwerking op nationaal niveau met de andere drie Nederlandse technische universiteiten, en op internationaal niveau met alle CDIO technische universiteiten.

ESoE innovatievisie 

Samenwerking in docentprofessionalisering met als doel het ontwerpen en implementeren van gemengde CBL benaderingen in STEM (bèta-technisch) onderwijs.

Innovatie bij EsoE staat in het teken van:

  1. De TU/e strategie, gericht op innovaties in ingenieursonderwijs die Challenge Based Learning ondersteunen teneinde studenten op te leiden voor het high tech bedrijfsleven.
  2. STEM lerarenopleiding (inclusief continue professionele ontwikkeling) voor het voortgezet onderwijs, in het bijzonder in de context van de samenwerkingsverbanden in de Brainport regio.
  3. De 4TU.CEE centra voor ingenieursopleidingen in Nederland (https://www.4tu.nl/cee/), waarbij ESoE het TU/e centrum leidt. De CEE-visie benadrukt opleiden voor duurzaamheid, opdat studenten en docenten duurzame oplossingen ontwikkelen voor actuele en toekomstige  uitdagingen.

De innovatie-aanpak betreft de professionalisering van STEM-docenten door middel van leren in samenwerkingsverbanden, gericht op het ontwikkelen en delen van best practices en (digitale) hulpmiddelen en bronnen voor verbetering van krachtig, hybride onderwijs. ICT-toepassingen vormen daarbij zowel een doel, ondersteuning als een middel voor samenwerking in de docentprofessionalisering in STEM-onderwijs. Het realiseren van CBL vindt plaats door het cyclisch analyseren, ontwerpen, implementeren en evalueren van innovatieve leerlijnen en vakken. De ESoE-expertise draagt bij aan een systematische, onderzoekmatig onderbouwde aanpak van deze uitdagingen.

 

 

Contact

Prof. dr. Birgit Pepin
b.e.u.pepin@tue.nl