Afstandsleren in VO vanuit perspectief management

Het onderzoek betrof de overwegingen, besluiten en beslismomenten van het management om de invoering en implementatie van de inzet van ICT in het onderwijs meer in het algemeen, en van afstandsleren meer in het bijzonder, bij op het gebied van ICT vooruitstrevende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het gaat om een praktijkgericht onderzoek met een focus op het proces van besluitvorming van schoolleiding bij ICT vernieuwingen. Hiervoor is literatuur geraadpleegd, is een aantal experts op het gebied van onderwijsinnovatie geïnterviewd en zijn vier scholen voor voortgezet onderwijs nader bekeken. De opbrengst van het onderzoek is behalve inzicht in het onderwerp ook een checklist. Dit is een instrument met de belangrijkste aandachtspunten bij het starten, implementeren en evalueren voor besluitvorming voor schoolleiders. Uit het onderzoek blijkt dat scholen in de evaluatiefase niet altijd meten op de factoren waarom ze begonnen zijn met de innovatie. De evaluatiefase krijgt vaak weinig aandacht. Om succesvol te zijn, blijkt dat het belangrijk is het doel en de evaluatie van afstandsleren op elkaar af te stemmen. Verder zijn technische uitvoerbaarheid en draagvlak ondersteuning van docenten cruciale factoren bij de implementatie.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken van Kennisnet.