Bachelor College Project: Skeleton concept mapping

In de visie van het Bachelor College speelt de ontwikkeling van activerende onderwijsvormen een belangrijke rol. Bij Industrial Design (ID) was men voor het vak Toegepaste Natuur­weten­schappen (TNW) op zoek naar een alternatieve werkvorm die beter past in de Self-Directed Learning onderwijs filosofie van de faculteit ID en waarmee de leerprestaties van de studenten kunnen worden verbeterd. De Enriched Skeleton Concept Mapping methode1  om aan betekenisvol leren invulling te geven is er met enthousiasme ontvangen. Hierop is besloten om een experiment op te zetten om de ESCoM methode voor dit vak in te gaan zetten.

Doel

Dit project had als doel om te kijken of:

1.       studenten de leerstof beter begrijpen;

2.       de ESCoM-methode ruimte biedt voor tijd-, en plaats-onafhankelijk leren;

3.       de docent-contacttijd met deze blended onderwijsvorm afneemt;

1 Marée, T. J. (2013). Scripted collaborative enriched skeleton concept mapping to foster meaningful learning. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

Zie ook: http://icto.tue.nl/projecten/picto-projecten/skeleton-concept-mapping/


De ESCoM Newton’s Law