Onderwijs

De lerarenopleiding

 

De ESoE biedt zowel een eerstegraads- als een tweedegraadslerarenopleiding aan.

Met de eerstegraadsopleiding is men bevoegd tot lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo. Met de tweedegraadsopleiding is men bevoegd tot les te geven in de onderbouw van het havo en vwo en in het vmbo-t. 

De ESoE verzorgt de lerarenopleidingen van de TU Eindhoven en haar visie op de soort leraren die zij opleidt is gerelateerd aan de visie van een technische universiteit.

 • Het zijn vakinhoudelijke sterke docenten, die onderwijs ontwerpen en ontwikkelen dat rijk is aan de (technische) contexten die door middel van actief (bijv. constructivistisch) leren worden benut als leeromgeving;
 • Deze academische onderwijsprofessionals evalueren hun onderwijs en hun eigen rol daarin en tonen een onderzoekende en lerende houding ten aanzien van hun vak;
 • Zij nodigen hun leerlingen uit deze houding over te nemen;
 • Vanuit hun groeiende vakdidactische kennis en hun voortschrijdend inzicht in het onderwijs, analyseren en reflecteren zij op het onderwijs en hun vak en moedigen anderen aan hetzelfde te doen;
 • Zij kunnen constructief meedenken over onderwijs en onderwijsinnovaties, moderne (ict) toepassingen gebruiken en actief kennis blijven verwerven door hun onderzoekende en lerende houding;
 • Zij vervullen een voortrekkersrol en weten op allerlei gebieden samenwerkingen te realiseren binnen en buiten de VO-school.

Als ESoE streven wij ernaar om samen met scholen in het voortgezet onderwijs de docenten-in-opleiding te trainen in al deze facetten, door impliciet (als rolmodel) en expliciet (in opdrachten binnen de opleiding) te wijzen op de meerwaarde die zij als universitair opgeleide docent kunnen hebben.

Je kunt dit traject op verschillende manier volgen:

Lees meer over de verschillende studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en programmering. Meer weten? Neem contact op met ESoE via apse.esa.esoe@tue.nl

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland