Eerstegraadslerarenopleiding

De ESoE verzorgt de Master Science Education (SE). In deze opleiding wordt stevige vakinhoudelijke kennis gecombineerd met vakdidactische en pedagogische kennis die vorm krijgt in de lespraktijk in de bovenbouw van havo en vwo. Het diploma bevat de bevoegdheid tot ‘leraar voorbereidend hoger onderwijs’ (kortweg ‘leraar VHO’), wat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent. De master SE kan gevolgd worden voor de schoolvakken informatica, natuurkunde, Onderzoek & Ontwerpen, scheikunde en wiskunde.

Je kunt dit traject op verschillende manier volgen:

Lees meer over de verschillende studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en programmering
Meer weten? Neem contact op met ESoE via apse.esa.esoe@tue.nl

 

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland