Leeratelier

Sinds september 2016 is het mogelijk om de masteropleiding aan de ESoE te volgen via een leeratelier. Samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de Radboud docentenacademie, Fontys Lerarenopleiding en de universiteit van Tilburg zijn er inmiddels vijf leerateliers actief.

Een leeratelier is een alternatieve vorm om de opleiding te doorlopen, waarin de nadruk ligt tot het opleiden van zelfsturende, bekwame docenten. De student heeft vrije ruimte om zijn of haar opleiding en ontwikkeling zelf vorm te geven samen met ervaren docenten en een opleider van één van de opleidingen. Dit vergt van de student veel zelfsturing en innovatief vermogen.

Leren in het leeratelier
Een leeratelier groep bestaat uit docenten, studenten en een instituutsopleider. De docenten zijn afkomstig van drie of vier verschillende scholen. Soms neemt de docent de plek in van werkplekbegeleider, maar dat hoeft niet. Vrijwel alle schoolvakken kunnen vertegenwoordigd zijn. De studenten lopen stage op één van de scholen, gedurende het gehele jaar. Iedere dinsdagochtend komt het leeratelier samen, en bepaalt de groep in goed overleg aan de hand van de leerbehoeftes de agenda. Is er behoefte aan een expert van buiten, dan wordt er contact gezocht. Interessante lezingen of andere bijeenkomsten bij een van de instituten worden bezocht afhankelijk van de leerbehoeftes. Samen wordt er geleerd. Ieder kwartiel wordt gestart met thematische inspiratiedagen, met lezingen en workshops. Deze dagen worden bezocht door alle leerateliers, zodat er ook kruisbestuiving optreedt tussen de verschillende leerateliers.

De diversiteit in de leerateliers zorgt voor een brede blik op de lespraktijk en optimale kennisoverdracht. Aspecten als samenwerken, vakoverstijgend werken, en de schoolcontext krijgen een prominente plek in de ateliers. Ervaringen in de stage krijgen direct aandacht in het atelier. De keerzijde van de diversiteit in het leeratelier is dat wellicht de vakdidactiek minder aandacht krijgt. Hiervoor is zelfstudie, werkplekbegeleiding en contact met de vakdidacticus van het eigen instituut belangrijk.

Niet alleen de studenten in dit traject doorlopen een persoonlijk leertraject ook deelnemende docenten kunnen zich verder ontwikkelen en samen met de studenten leren, ontwerpen en onderzoeken. De docenten vormen de verbinding voor de studenten met de school en de schoolleiding, zodat de schoolcontext optimaal benut wordt.

Twee jaar geleden is de eerste leeratelier student aan de ESoE succesvol afgestudeerd. Afgelopen jaar namen er vijf studenten deel (wiskunde, scheikunde, O&O en informatica) verdeeld over drie verschillende ateliers.

* Voor volgend schooljaar kan je je nog aanmelden voor het leeratelier. Deze route is zeer geschikt voor zij-instromers.

Meer weten?
Stuur gerust een e-mail naar Annemieke Vennix: j.vennix@tue.nl, bekijk de videopresentatie over het Leeratelier, lees de brochure of neem een kijkje op: https://www.aos-omo.nl/leerateliers/.

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland