Promotieonderzoek "Teaching and Learning in the STEM domain"

Het onderzoeksprogramma van de Eindhoven School of Education heet "Teaching and Learning in the STEM domain". STEM is de Engelse afkorting voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. In het Nederlands noemen we dat het bèta domein. STEM is een iets bredere term dan bèta domein. Het onderzoeksprogramma bestaat uit twee onderzoekslijnen:

1. Innovatieve pedagogiek en didactiek en leren in STEM onderwijs.
In deze lijn ondersteunen we het ontwerpen van innovatieve leeromgevingen en onderzoeken we de invloed van deze leeromgevingen op het leer- en denkproces en de motivatie van leerlingen en studenten.

2. Leren door en professionaliseren van leraren  in STEM onderwijs.
Onderzoek in deze lijn richt zich op het begrijpen en verbeteren van docentprofessionalisering zowel in lerarenopleidingen als in de context van onderwijsinnovaties.

Het onderzoeksprogramma combineert praktijkgerichtheid met wetenschappelijke rigorositeit. Het is gericht op voortgezet en hoger onderwijs, en op de overgang tussen beide. De promovendus leert om sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren door 'mixed-method' benaderingen, door presentaties te verzorgen over het onderzoek op congressen, en door te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Gedurende het promotietraject ontwikkelt de promovendus zich tot een onderzoeker die is staat is hoogstaande kwaliteit te leveren.

Programmastructuur
Promotietrajecten zijn onderdeel van het Nederlandse Interuniversitaire Centrum voor Onderwijsonderzoek (afgekort tot ICO). Alle ICO promovendi volgen in hun eerste jaar de introductiecursus. ICO biedt ook andere cursussen aan, zoals methodologische en thematische cursussen, die promovendi volgen in het verdere traject. Sommige cursussen zijn verplicht; uit anderen kan je kiezen. Voor een volledig overzicht van de ICO cursussen, structuur en organisatie, zie hier.

Toelating en solliciteren
Kandidaten die een promotietraject in willen gaan, hebben een relevante Master afgerond en een onderzoeksplan geschreven. Voor meer informatie over de toelating en mogelijkheden neem je contact op met de onderzoekcoördinator van ESoE.

Na het promotietraject
De meeste van onze gepromoveerden zijn werkzaam in lerarenopleidingen, instituten voor curriculumontwikkeling en toetsing, instituten die scholen ondersteunen in innovaties door consultancy, en in instituten in het hoger onderwijs die expertise bieden voor onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering.

 

Contact

Dr. Marieke Thurlings
Tel: +31 40 247 3238
E-mail: m.c.g.thurlings@tue.nl