Afgeronde projecten

Leraren leren als gelijken: een reviewstudie

Als leraren met elkaar leren op gelijkwaardige basis, stimuleert dit hun professionele ontwikkeling. Maar welke factoren zijn hier nu van invloed op? En wat levert dat samen leren nu eigenlijk echt op? Deze vragen stonden centraal in de door NWO gefinancierde reviewstudie “Leraren leren als gelijken: wat werkt en waarom?” (subsidienummer 411-12-202), uitgevoerd door Marieke Thurlings, onder begeleiding van Perry den Brok. Het onderzoek is uitgevoerd tussen april 2013 en oktober 2014.

In de reviewstudie zijn 65 studies op een rij gezet, waarin leraren of studentleraren met elkaar aan het leren waren. Samengevat bleek dat individuele factoren (bijvoorbeeld motivatie), interpersoonlijke factoren (bijvoorbeeld vertrouwen), en organisatiefactoren (zoals tijd en ruimte) van invloed waren op het succesvol samenwerken. Ook de manier waarop de samenwerking of coaching werd vormgegeven, maakte verschil. Zo is bijvoorbeeld een goede facilitator belangrijk, en kunnen video-opnames helpen voor feedback en reflectie. Het samen leren bleek te kunnen leiden tot opbrengsten voor de docenten zelf, zoals kennis en vaardigheden, maar ook voor de leerlingen en de school. Een nadeel was echter dat bijna alle studies zich baseerden op zelf-rapportages.

Het project heeft diverse opbrengsten en producten opgeleverd, zoals bijdragen op de volgende congressen: ORD 2014, ORD 2016, EARLI-SIG11 2014, EARLI 2015 en Cochrane Colloquium 2015. Het eerste wetenschappelijk artikel is in 2017 verschenen. Voor scholen en lerarenopleidingen zijn artikelen verschenen in Didaktief, het NIVOZ forum, Onderwijs van Morgen, en organiseerden we een eigen symposium. Ook maakten we een praktijkboek (zie downloads). Een papieren exemplaar van het praktijkboek kan via deze link besteld worden. Ten slotte heeft NRO een persbericht aan het onderzoek gewijd (zie hier het persbericht van NRO).