DUDOC en andere bètadidactische projecten

DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing van de bètavakken) is een programma voor bètadocenten, bedoeld om promotieonderzoek te doen naar vernieuwingen in de bètavakken; dit naast hun baan op school (circa 0,4 fte).
De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als architecten van nieuw bètaonderwijs. 

Na een eerste ronde voor promovendi in 2007-2014 vond evaluatie plaats die is uitgevoerd door de Eindhoven School of Education. De resultaten hiervan zijn te vinden in:

Later is er een vergelijkbaar programma gestart, gericht op gepromoveerde docenten in het VO. Zij zijn werkzaam als postdoctoraal onderzoeker, naast hun baan op school.

In 2016 is een tweede ronde voor DUDOC promovendi gestart.

Activiteiten binnen ESoE in het Bèta-didactische kader, vindt u op deze pagina.