Kortlopend onderzoek

De Eindhoven School of Education (ESoE) voerden samen met IVA Beleidsonderzoek en Advies van de Universiteit Tilburg in de periode 2011 tot en met 2013 kortlopende onderwijsonderzoeken uit namens de Landelijke Pedagogische Centra. Het betrof onderzoeken op het terrein van de Professionele Organisatie.

Het ging om onderzoeken van maximaal 1 jaar die scholen ondersteunden bij de ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie. Tot dit thema behoorden onderwerpen als het ontwikkelen van een gedeelde visie op goed onderwijs en realiseren van integraal beleid, afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende lagen van scholen, de professionaliteit van leraren en de ontwikkeling van een professionele cultuur op school en onderzoek naar efficiënte en effectieve schoolorganisatie, inclusief (integrale) kwaliteitszorg.

Tegenwoordig is het onderzoek, dat voorheen onder de noemer van het Kortlopende Onderwijsonderzoek werd uitgevoerd, ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).Klik hier
voor de projecten die ESoE (tussen 2011 - 2013) vanuit het Kortlopende Onderwijsonderzoek heeft uitgevoerd.