NRO projecten

Twee NRO-subsidies voor ESoE- projecten met scholen in onze regio toegekend
Beide voorstellen, die een impuls kunnen geven aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in de regio, zijn tot stand gekomen met nauwe samenwerking met onze partners.