Wetenschappelijke integriteit

De onderzoekers van de ESOE achten zich publiekelijk gehouden aan de gedragscodes die voor integer wetenschappelijk onderzoek in Nederland ontwikkeld zijn:

De ESoE registreert bijgevolg de voor de wetenschapsbeoefening relevante nevenfuncties van haar wetenschappelijke staf.