Onze organisatie

MANAGEMENTTEAM

Het managementteam van ESoE is verantwoordelijk voor het algemeen management. Het is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs- en wetenschappelijk programma. Het management team van de ESoE bestaat uit:

Prof.dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt, portfolio onderzoek
Prof.dr. B.E.U. (Birgit) Pepin, portfolio innovatie
Prof.dr. J.T. (Jan) van der Veen, portfolio onderwijs
 

Contact:
esoe@tue.nl

Prof.dr. J.D.H.M. (Jan) Vermunt, portfolio onderzoek

Prof.dr. B.E.U. (Birgit) Pepin, portfolio innovatie

Prof.dr. J.T. (Jan) van der Veen, portfolio onderwijs

ONZE OPLEIDERS

ADVIESRAAD

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan ESoE, gericht op het afstemmen van de inhoud van de onderwijsprogramma's op de eisen van de functionele praktijk. De adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het CvB, de (deelnemende) faculteiten en vertegenwoordigers vanuit het werkveld (scholen).

VERENIGINGEN

Contact

 • Bezoekadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Groene loper
  Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Eindhoven School of Education
  23, Cascade (1.22)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland
 • Secretariaat Eindhoven School of Education